Informace o nás

Pěstování skalniček se věnujeme zhruba 15 let. Začínali jsme, asi jako většina začátečníků, s darovanými rostlinami a skalkou, která byla vytvořena z pár kamenů, které jsme měli u zahrady.

Postupně jsme začali kameny navážet z širokého okolí a skalky se začali rozšiřovat a zdokonalovat. Také pěstované rostliny začínaly nabírat na počtu druhů a dnes vlastně ani nemáme přesnou představu, kolik jich vlastně v zahradě je.

Po získání určitých zkušeností jsme začali rostliny i množit. Nejprve dělením a poté i výsevy. Tím se vytvořila určitá zásoba rostlin pro dosazení za uhynulé. Vše ale dopadlo tak, že namnoženého materiálu stále přibývalo a dnes již množíme z nedostatku volného místa jen ty zajímavější rostliny.

Postupem času se zvětšoval okruh přátel se stejným koníčkem a vše vyvrcholilo vstupem do klubu skalničkářů PRIMULA Děčín.

Následovaly cesty ke zkušeným pěstitelům, přednášky, spolupráce při výstavách a velice pěkné zájezdy do hor, tedy do domovských lokalit mnoha druhů skalniček. Byla to spousta zkušeností, které jsme přenesli do samotného pěstování v našich skalkách.

V neposlední řadě musím zmínit další z "nemocí", které nás potkaly. Jedná se o řízkování a roubování okrasných jehličnanů, resp.čarověníků.

Není krásnější pocit, než když objevíte čarověník v přírodě a povede se vám ho přeroubovat a dát do kultury. Je to vážně vzrušující záležitost a koho tato nemoc potká, ten už jí zřejmě nedokáže vyléčit a zůstane s ním napořád ...