Fotografie WB v knihách

Koncem roku 2014 se nám podařilo dokončit dvě knihy s fotografiemi čarověníků, které jsme nalezli. Jedná se o knihy ve formátu A4, pevnou vazbou s názvy             " Čarověníky Jizerských a Krušných hor " a " Čarověníky 2010 - 2014 " 

První jmenovaná obsahuje souhrn námi nalezených čarověníků ve jmenovaných horách. Má 34 stran s 66 fotografiemi přímo z nalezišť s názvy jednotlivých WB. Neobsahuje žádný text a je zaměřena pouze na fotografickou statistiku.

Ve druhé je popis většiny čarověníků, které jsme v rozmezí let 2010 až 2014 našli my, nebo naši kamarádi. Kniha má 90 stran a na nich jsou fotografie 145 nalezených WB opět přímo z jejich místa nálezu. Vše je doprovázeno jednoduchým textem o pěstování čarověníků s dalšími fotografiemi jinak zaměřenými.

Knihy měly být vyrobeny pouze pro naši potřebu, ale našli se již i jiní zájemci, tak nás napadlo informaci zveřejnit. V případě zájmu, si lze knihy objednat a zakoupit přes náš e-mail. Budeme muset vždy reagovat na cenu výrobce, která se mění. V každém případě musíte počítat s cenou první knihy kolem 800-1000Kč + poštovné a druhé kolem 1400-1600Kč + poštovné. Nejsou to částky právě malé, ale bohužel nemáme jinou možnost, kde je nechat v takové kvalitě levněji vyrobit.


Náhled pro " Čarověníky Jizerských a Krušných hor "


Vnitřní strana:


Náhled pro " Čarověníky 2010-2014 "


Vnitřní strana: