Čarověníky roubované na jaře 2012

08.04.2012 16:19

V letošním roce jsme roubovali opět nějaké nové čarověníky, které jsme měli vytipované. Nestihli jsme posbírat všechny a tak už teď máme postaráno i o příští jaro. Z dvaceti nalezených čarověníků jsme posbírali jedenáct. Počasí nám bohužel příliš nepřálo. Vcelku vysoké teploty v březnu nahnaly mízu do rostlin a pupeny se rozjely takovou rychlostí, že se to nedalo stíhat.

Většina sebraných čarověníků jsou smrky. Mrzí nás, že jsme nemohli sebrat pět nových klečí , ke kterým se přes množství sněhu nedalo dostat. Příští rok snad bude sněhu méně a nebo rychleji odtaje, aby se mohli noví krasavci přeroubovat a udělali nám radost. Kdo sbírá čarověníky v horských oblastech , ten ví , jak je těžké na jaře je znovu vyhledat.

První zastávka byla v Liberecké nemocnici, kde jsem při návštěvě zubaře objevil čarověník na smrku a pojmenoval ho podle místa nálezu zkratkou Nemlib. Správce objektu nám vyšel vstříct a nechal nás odebrat rouby a jelikož čarověník měl i spoustu šišek, tak se pokusíme i o výsev.

Další čarověník jsme byli odebrat u Máchova jezera, kde je spousta čarověníků borovic Pinus sylvestris. Tento našel můj kamarád a chtěl ho naroubovat pro svou dceru, tak se snad nějaký ujme. Jméno dostala tato borovice Pinus Sylvestris Eliška Drusanová. Bude to rozměrnější čarověník, ale snad bude nálezci dělat radost.

Při zpáteční cestě jsme ještě zamířili kousek od nás pro čarověník smrku nazvaný Picea Abies Mejto. Říká se tak křižovatce cest u které jsme ho kdysi objevili. Opět jsou na něm i šišky a tak bude co vysévat...

Dva dny poté jsme jeli se Standou, což je horolezec který nám čarověníky sbírá, do Rumburka a Krásné Lípy , kde na nás už čekaly další nálezy. Nejprve Picea Abies Podhájí.Čarověník ve spodní části smrku, kousek od stejnojmenné nemocnice (Nechci aby si někdo myslel, že sbíráme čarověníky po samých špitálech, ale letos se to nějak sešlo).

Potom už zmíněná zastávka pro Picea Abies Krásnolipský , na který nás upozornil další můj kamarád, který se věnuje spíše bonzajím Libor Slatinka.

Čarověník byl dost proschlý, ale nějaké rouby se určitě vzít daly a pokud se ujmou, bude to pro své 1cm velké přírůstky jeden z těch lepších čarověníků, které jsou v kultuře.

Další čarověníky jsem našel u nás ve Varnsdorfu a jednoho si velice vážím. Jedná se o Pseudotsugu Menziesii Šárka Trojanová, která dostala jméno po naší letos narozené dceři. Je to přeci jen douglaska, kterých je o poznání méně než smrků a pokud se ujme, bude to opravdu radost.

Druhý Varnsdorfský čarověník je Pinus Sylvestris Cíbek. Velice zajímavá menší borovice s nádhernou barvou a tvarem pupenů.Je bohužel napadena plísní místy i pod kůrou, tak uvidíme, zda se nějaký roub vůbec ujme...

Poslední cesta za čarověníky byla do již zmíněných hor a tam se nám povedlo najít asi metr pod sněhem alespoň jednu borovici kleč, kterou jsem pojmenoval Pinus Mugo Trojan. Je také velice napadená plísní, tak uvidíme zda se ujme. Masivní a 1,5cm dlouhé pokroucené jehlice by dávaly šanci na velice zajímavý kultivar.

Posledními nálezy jsou opět smrky.Jeden celý žlutý nazvaný Picea Abies Zlaté Prameny.

A druhý naopak zbarvený do modra.Ten dostal název Picea Abies Modrávek.

Dostali jsme také rouby čtyř nových čarověníků od pana Pekárka z Bílých Poličan a tak se to ve skleníku opravdu rychle zaplnilo novými nálezy.Teď budeme čekat s jakými výsledky vše dopadne. Jisté je, že už teď se ale těšíme na příští jaro a další sebrané krasavce...